Polish Printmaking

27.11.2008

WPROWADZENIE

Grafika artystyczna - ilustrator rzeczywistości, komentator tego, co aktualne, tworzyła i tworzyć będzie szlachetny świat formy i treści w kontraście do popularnych technik przekazu wizulanego Polską grafikę warsztatową okresu powojennego cechował dynamizm i żywiołowość.

W obliczu nowych realiów środowisko grafików poszukiwało warsztatu, w którym mogłoby rozpocząć pracę. Obecne centra artystyczne kojarzone są przede wszystkim z największymi środowiskami akademickimi. To w nich rodziły się autonomiczne inicjatywy, które uwzględniając lokalne dziedzictwo i napływowy potencjał ludzki, tworzyły nową jakość W latach powojennych wykrystalizowały się główne ośrodki życia akademickiego: stare - Kraków i Warszawa, a także nowe: Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań i Wrocław.