Polish Printmaking

03.02.2009

„Mistrzowie i Uczniowie” w Muzeum Piastów Śląskich w BrzeguWystawa „Mistrzowie i Uczniowie” Pracowni Serigrafii Wrocławskiej ASP w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

W dniu 29 stycznia 2009 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbył się wernisaż wystawy pracowni serigrafii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu „Mistrzowie i Uczniowie”, będącej kolejnym owocem współpracy pomiędzy Muzeum a Akademią. Prezentowane były prace „Mistrzów”: Christophera Nowickiego i Małgorzaty Et Bert Warlikowskiej oraz ich studentów. Wykonane zostały w technikach: serigrafii, linorytu, kolografii, mezzotinty. Wystawa miała charakter przekroju przez różnorodne postawy estetyczne w grafice. Eksponowana będzie do 22 lutego 2009 r.

On 29 of June 2009 at the Muzeum Piastów Śląskich in Brzeg was the opening of the Serigraphy Studio 414 from the Academy of Fine Art and Design in Wroclaw. The exhibition is named „ Masters and Students”. It is the result of continuing cooperation between the Museum and the Academy. The works shown there are by „Masters”: Christopher Nowicki and Małgorzata Et Bert Warlikowska and their students. Many graphic techniques are shown such as: serigraphy, linocut, collograph and mezzotint. The exhibition is a complete variety of graphic styles. The exhibit is until February 22,2009.
  • 03.02.2009