Polish Printmaking

03.02.2009

Ô??Mistrzowie i UczniowieÔ?Ł w Muzeum Piast??w ??l─?skich w BrzeguWystawa Ô??Mistrzowie i UczniowieÔ?Ł Pracowni Serigrafii Wroc??awskiej ASP w Muzeum Piast??w ??l─?skich w Brzegu

W dniu 29 stycznia 2009 r. w Muzeum Piast??w ??l─?skich w Brzegu odby?? si─? wernisa?? wystawy pracowni serigrafii Akademii Sztuk Pi─?knych we Wroc??awiu Ô??Mistrzowie i UczniowieÔ?Ł, b─?d─?cej kolejnym owocem wsp????pracy pomi─?dzy Muzeum a Akademi─?. Prezentowane by??y prace Ô??Mistrz??wÔ?Ł: Christophera Nowickiego i Ma??gorzaty Et Bert Warlikowskiej oraz ich student??w. Wykonane zosta??y w technikach: serigrafii, linorytu, kolografii, mezzotinty. Wystawa mia??a charakter przekroju przez r????norodne postawy estetyczne w grafice. Eksponowana b─?dzie do 22 lutego 2009 r.

On 29 of June 2009 at the Muzeum Piast??w ??l─?skich in Brzeg was the opening of the Serigraphy Studio 414 from the Academy of Fine Art and Design in Wroclaw. The exhibition is named Ô?? Masters and StudentsÔ?Ł. It is the result of continuing cooperation between the Museum and the Academy. The works shown there are by Ô??MastersÔ?Ł: Christopher Nowicki and Ma??gorzata Et Bert Warlikowska and their students. Many graphic techniques are shown such as: serigraphy, linocut, collograph and mezzotint. The exhibition is a complete variety of graphic styles. The exhibit is until February 22,2009.
  • 03.02.2009