Polish Printmaking

18.02.2009

Miros??aw Paw??owski - KAMUFLA??

Wystawa prof. Miros??awa Paw??owskiego w Muzeum Staszica w Pile.

"cykl KAMUFLA?? jest moim osobistym komentarzem wsp????czesno??ci..."
Miros??aw Paw??owski

Cz??owiek wpisany w dwa ??wiaty ?? subiektywny i obiektywny ?? przez ca??e ??ycie doskonali si? w przekraczaniu ich granic. Przywdziewa r????nego rodzaju maski, buduje wok???? siebie swoiste pancerze, postrzegany jest jako figura mglista, zamkni?ta, niedost?pna i powierzchowna.

http://www.galeriams.pl/wystawa.php?yr=2009&iw=59
  • 18.02.2009