Polish Printmaking

prof. zw. Mirosław Pawłowski

prof. zw. Mirosław Pawłowski

Katedra Grafiki Warsztatowej UA w Poznaniu

Pracownia serigrafii

Urodzony 8 lutego 1957 roku. Studia w PWSSP w Poznaniu w latach 1976-1981. Dyplom z wyróżnieniem w 1981 roku. W 1984 otrzymał stypendium zagraniczne PWSSP im. M. Dokowicz za najlepszy dyplom w 1981 roku.
Od 1982 pedagog w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Jednocześnie od 1995 prowadzi Pracownię Serigrafii na ASP w Poznaniu. W latach 1996-1999 kierownik Katedry Grafiki ASP w Poznaniu, 1999–2002 prodziekan i dziekan Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP w Poznaniu. 2003–2008 dziekan Wydziału Grafiki.
W latach 1983–2009 miał 54 wystawy indywidualne grafiki oraz brał udział w 226 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

Nagrody

Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu, Sint-Niklaas – nagroda w dziale wypukłodruku (1983); Międzynarodowa Wystawa „Młodzi na rzecz Pokoju”, BWA, Toruń – II nagroda za plakat (1985); Konkurs Plastyczny im. B. Jamonnta KMPiK Toruń, wyróżnienie w dziale rysunku (1985); Ogólnopolska Pokonkursowa Wystawa Grafiki, BWA, Szczecin (1986), 9 Konkurs na grafikę, BWA Łódź – wyróżnienie (1986); I Konkurs graficzny im. A. Raka, BWA Katowice – III nagroda (1986); Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie – nagroda regulaminowa SBWA (1986); II Konkurs graficzny im. A. Raka, BWA Katowice – III nagroda (1986); Międzynarodowe Biennale „Wobec Wartości”, Katowice – nagroda Komitetu Kultury Niezależnej (1990); 13 Wystawa Ogólnopolska Grafiki, BWA Łódź – wyróżnienie (1994); 14 Wystawa Ogólnopolska Grafiki, BWA Łódź – nagroda Wojewody Poznańskiego (1996); 15 Wystawa Ogólnopolska Grafiki, BWA Łódź – nagroda Wojewody Poznańskiego (1998); Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – nagroda regulaminowa (2006); Nagroda Specjalna Jury za opracowanie graficzne publikacji „Grafika Artystyczna. Podręcznik warsztatowy” wyd. ASP w Poznaniu, UW Warszawa (2007); Logo i elementy identyfikacji Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, nagroda w konkursie (2007); Wyróżnienia w 47. i 48. Konkursie PTWK „Najpiękniejsze Książki Roku” 2007 i 2008; Nagroda Rektora ASP w Poznaniu (I stopnia) 2008.

Prace w zbiorach publicznych

Muzea Narodowe w Warszawie i Szczecinie; Muzea Okręgowe w Bydgoszczy i Toruniu; Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn; Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk; Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa; Miejska Galeria Sztuki, Łódź; Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań; Galeria Sztuki „Wozownia”, Toruń; Biblioteka Narodowa, Warszawa; Galerie Gallus, Frankfurt nad Odrą; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego; ASP Poznań; MTG Kraków; Muzeum Plakatu Toyama (Japonia); Muzeum Plakatu Lahti (Finlandia); UTK Knoxville, TN (USA); The International Poster Collection Fort Collins CO (USA); Graphic Center, Thessaloniki (Grecja); Civic Museum, Cremona (Włochy).

Program pracowni:

Pracownia Serigrafii ASP w Poznaniu 2009/2010 - Program

Cel zajęć
Celem zajęć jest maksymalne przygotowanie studentów do indywidualnej pracy zarówno w zakresie warsztatowej jak i artystycznej kreacji.

Opis zajęć
Szczególny nacisk kładziemy na opanowanie warsztatu (szeroko rozwijając różnorodność ćwiczeń dla studentów lat młodszych). Student realizuje indywidualny projekt w zakresie 3-4 tematów.

Forma zajęć
Zajęcia prowadzone są w sposób, który maksymalnie aktywizuje indywidualne postawy kreacyjne studentów. Projekty omawiane są indywidualnie, a realizacja przebiega przy drobnej sugestii dotyczącej metody pracy.
Zajęcia w ramach / tok ogólny, specjalność Grafika, Grafika warsztatowa

Kryterium oceny
Ocena pracy studenta jest wielostopniowa: od aktywności w pracowni, poprzez zaangażowanie w realizowany projekt do oceny jego artystycznego skutku. Również ważne jest wykonanie ustalonej ilości (3-4 prace) i ich jakość

Wymagania wstępne wobec studenta
Student przedstawia serię projektów wstępnych, z których w trakcie dyskusji wyłania się zestaw do realizacji, który następnie wykonuje w technice serigrafii w danym semestrze.

Tematyczne ujęcie treści
Tematy i sposób realizacji ustalane są indywidualnie z każdym studentem.

Literatura
Literatura techniczna dotycząca techniki sitodruku, głównie: „Techniczne podstawy wykonania szablonu sitodrukowego” Andre Peyskensa, wyd. SAATI w 1998 roku; „Grafika Artystyczna. Podręcznik warsztatowy”, wyd. Wydział Grafiki ASP w Poznaniu, 2007.
W trakcie zajęć prezentowane są katalogi i albumy dotyczące aktualnych lub przeglądowych wystaw grafiki: krajowych i międzynarodowych: min.: Kraków, Katowice, Poznań, Toruń.