Polish Printmaking

lab. Marta Kubiak

lab. Marta Kubiak

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP we Wroc??awiu

Pracownia Sitodruku

Urodzona w 1985 roku we Wroc??awiu.
Studia na Akademii Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu na Wydziale Grafiki i Sztuki Medi??w.
Dyplom z Projektowania Graficznego w pracowni prof. Eugeniusza Smoli??skiego i Grafiki Warsztatowej w Pracowni Serigrafii prof. Christophera Nowickiego i ad. Ma??gorzaty Warlikowskiej obroni??a w 2009 roku.
Od 2009 roku zatrudniona na stanowisku laboranta w Pracowni Serigrafii prof. Christophera Nowickiego i ad. Ma??gorzaty Warlikowskiej.
Prace z grafiki warsztatowej i projektowej prezentowa??a na wystawach w kraju i za granic?.

kubiak.mm@gmail.com

www.martakubiak.pl