Polish Printmaking

prof. zw. Jacek Szewczyk

prof. zw. Jacek Szewczyk

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP we Wrocławiu

Pracownia Rysunku Kreatywnego

Urodzony w 1958 r. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu - obecnie Akademia Sztuk Pięknych - na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z wyróżnieniem z projektowania graficznego w 1982 roku. Od 1982 r. pracuje w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
W 2005 roku wybrany rektorem Akademii Sztuk Pięknych na lata 2005-2008 i 2008-2012.
Poza pracą na uczelni zajmuje się grafiką, rysunkiem i projektowaniem graficznym.
Brał udział w wielu wystawach, konkursach graficznych i rysunkowych w Polsce i za granicą.
Otrzymał kilka nagród i wyróżnień.

Program pracowni:

Pracownia stanowi naturalną kontynuację „wrocławskiej szkoły grafiki” wywodzącej się w prostej linii od powojennego jej założyciela, rektora prof. Stanisława Dawskiego (przewodnika duchowego i artystycznego Józefa Gielniaka) oraz ówczesnej asystentki a późniejszego kierownika katedry grafiki - prof. Haliny Pawlikowskiej.
Jej asystentami byli: obecny rektor ASP we Wrocławiu Jacek Szewczyk i kierownik Katedry Grafiki Artystycznej prof. Przemysław Tyszkiewicz.
Współczesny charakter pracowni stanowi pełną kontynuację programową z uwzględnieniem najnowszych tendencji w sztuce, a główny nacisk kładzie na wykształcenie w pełni świadomego samodzielnego artysty, uzbrojonego w doskonały oręż graficzny na światowym poziomie.
Program pracowni obejmuje kompleksową edukację w zakresie druku unikatowego przy użyciu tak szlachetnych technik graficznych jak: miedzioryt, akwaforta, akwatinta, drzeworyt czy linoryt.
Równolegle z perfekcyjnym opanowaniem technik graficznych, pracownia duży nacisk kładzie na rozwój świadomości artystycznej, jak i umiejętność precyzowania własnej wypowiedzi artystycznej na coraz to wyższym poziomie. Specyfiką pracowni są również realizacje grafiki monumentalnej wykonywane w technikach klasycznych.
Pracownia wykształciła dużą rzeszę pracowników naukowych naszej uczelni jak i wielu laureatów międzynarodowych konkursów graficznych.


Credo:

Zawsze interesowałem się mniej lub bardziej prawdopodobnymi sytuacjami, które miały lub mają miejsce w życiu każdego z nas. O wiele bardziej ciekawiły mnie rozmowy w autobusie, tramwaju, widoki z okien i przechodnie na mojej ulicy nie wielkie wydarzenia medialne.
Drobne zdarzenia dziejące się codziennie, narysowane śladami, znakami czasu i odautorskimi komentarzami do obowiązującej rzeczywistości.