Polish Printmaking

as. mgr Agata Gertchen

as. mgr Agata Gertchen

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP we Wroc??awiu

Pracownia Intaglio

Urodzona w 1985 r. w Rawiczu. Absolwentka Akademii Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu na Wydziale Grafiki. Dyplom w 2010 z grafiki warsztatowej w Pracowni Druku Wkl?s??ego prof. Przemys??awa Tyszkiewicza oraz z Projektowania Graficznego w Pracowni prof. Romana Kowalika. 2009 - 2010 zatrudniona na stanowisku laboranta w Pracowni Rysunku Kreatywnego prof. Jacka Szewczyka. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Pracowni Druku Wkl?s??ego prof. Przemys??awa Tyszkiewicza.

2008 stypendium Erasmus na Wydziale Sztuk Pi?knych Uniwersytetu Wolverhampton w Anglii. 2009 stypendium na Uniwersytecie Tennessee w Knoxville w Stanach Zjednoczonych.

Prezentowa??a swoje prace na wystawach w kraju i za granic? (Stany Zjednoczone, Szkocja, Belgia, Rumunia, W??ochy, Tajwan, Chiny, Macedonia). Laureatka kilku nagr??d i wyr????nie??. Najwa??niejsze z nich to: Nagroda Grand Prix na 12th Biennal competition for Graphic Art w Brugii, Belgia (2009), III Nagroda Prezydenta Miasta Zamo??? Marcina Zamoyskiego na I Mi?dzynarodowym Biennale Wschodni Salon Sztuki w Lublinie (2009), Grand Prix na III Og??lnopolskim Konkursie Grafiki im. Ludwiga Meidnera w Ole??nicy (2010) oraz I Nagroda w kategorii Grafika na Osten 38th World Gallery of Art on Paper w Skopje, Macedonia (2010).

Kontakt: agata.gertchen@gmail.com

web: www.agatagertchen.com