Polish Printmaking

as. dr Mariusz Gorzelak

as. dr Mariusz Gorzelak

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP we Wroc??awiu

Pracownia Druku Wkl?s??ego i Wypuk??ego

Mariusz Gorzelak ur. 22.04.1979 w Radomsku, w latach 2000-2005 studia na Wydziale Grafiki wroc??awskiej ASP. Dyplom z Grafiki Warsztowej w pracowni prof. A. Basaja i prof. A Janusz-Strzy?? oraz z Projektowania Graficznego w pracowni prof. Romana Kowalika. Od pa??dziernika 2003 roku pracuje jako laborant w pracowni Grafiki Warsztatowej prof. A. Basaja i prof.. A. Janusz-Strzy??.
Adres: Mariusz Gorzelak, o?? ??o??nierzy POW 11/45 97-400 Be??chat??w, Polska
mariusz.gorzelak@wp.pl

Udzia?? w wystawach:
2008
- ??grafomotoryka? wystawa indywidualna, Wroc??aw
- I Konkurs Grafiki im. Ludwiga Meidnera (wyr????nienie honorowe), Ole??nica
- Malarstwo-Rze??ba-Grafika Wystawa Pedagog??w ASP Wroc??aw, Krak??w
- Ekslibris ??Gda??skie Lwy?, Gda??sk
- Fourth International Biannial of Mini Prints- Tetovo, Macedonia
- Wystawa Grafiki Pedagog??w ASP, Wroc??aw

2007
- Biennale Grafiki Studenckiej - Pozna?? 2007
- ??Ruch-Bewegung?, Bad Reichenhall, Niemcy
- Wystawa Grafiki Warszatowej Pedagog??w z Wydzia??u Grafiki wroc??awskiej ASP, Elbl?g
- ??najlepsi z najm??odszych?, Instytut Polski w Pradze, Czechy
- 27th Mini Print International of Cadaqu?s
- Festiwalem M??ode(j) Sztuki, Be??chat??w ( Nagroda PZU- "Energia")
- "Be??chat??w 2007" Wystawa malarstwa, tkaniny i rze??by (wyr????nienie)
- XII Mi?dzynarodowe Biennale Ma??ej Formy Graficznej i Ekslibrisu, Ostr??w Wielkopolski
- IX Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn
- Wroc??awska Szko??a Grafiki, Centrum Sztuki Galeria EL, Elbl?g

2006
- Grafika M??odych, Muzeum Papiernictwa, Duszniki Zdr??j
- Grafika Warsztatowa Pedagog??w z Wydzia??u Grafiki wroc??awskiej ASP, ???d??
- Triennale Grafiki Polskiej, Katowice
- ??Gdy s??owo staje si? obrazem? wystawa ilustracji biblijnej, Pozna??
- ??Polskie Or??y 2006? M??oda Grafika Polska, Seul
- 26th Mini Print International of Cadaqu?s
- Deja vu Wystawa M??odych, Wroc??aw
- Wystawa Pracowni Grafiki Artystycznej prof. A. Basaja i prof. A Janusz-Strzy??, Wroc??aw 2006
- III Mi?dzynarodowy Konkurs Rysunku Wroc??aw 2006
- ??Najlepszy dyplom ?? grafika? Instytut Polski w Sofii, Bu??garia

2005
- V/1 Supermarket Sztuki Toleruj Mnie, Warszawa
- Wystawa dyplomowa:??podr????. przystanek. podr???? mi?dzy rzeczywistym a ...?, Wroc??aw
- XII Mi?dzynarodowe Triennale Ma??e Formy Grafiki - ???d??
- Wystawa grafiki z Katedry Grafiki Warsztatowej ASP Wroc??aw, MKiS. Warszawa
- XI Mi?dzynarodowe Biennale Ma??ej Formy Graficznej i Ekslibrisu, Ostr??w Wielkopolski
- 4 Og??lnopolskie Biennale Grafiki Studenckiej - Pozna??

2005
- Wystawa grafiki z Katedry Grafiki Warsztatowej ASP Wroc??aw, Jablonec, Czechy
- DAMY... NIE DAMY KOBIETY, Wroc??aw

2004
- ??MAMY PLECY?, Wroc??aw
- Wystawa grafiki z Katedry Grafiki Warsztatowej ASP Wroc??aw, ???d??
- SURVIWAL2, Wroc??aw
- ??WSZYSCY JESTE??MY ZAKOCHANI?, Wroc??aw
- ??LI??ESZ, ?YKASZ, GRYZIESZ, SKUBIESZ?, Wroc??aw
- Wystawa pracowni Grafiki Warsztatowe prof. A. Basaja i ad. hab. A. Janusz-Strzy??
- Poplenerowa wystawa prac multimedialnych, Wroc??aw

2003
- Wystawa prac stypendyst??w fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza, Warszawa
- Qadriennale Drzeworytu i linorytu Polskiego, Olsztyn Supermarket Sztuki IV Globalne Zauroczenie, Warszawa
- Wystawa pracowni Grafiki Warsztatowe prof. A. Basaja i ad. hab. A. Janusz-Strzy??
- Wystawa malarstwa (wyr????nienie), Be??chat??w
- X Mi?dzynarodowe Biennale Ma??ej Formy Graficznej i Ekslibrisu, Ostr??w Wielkopolski
- Wystawa projekt??w nades??anych na konkurs ????wi?to Wroc??awia 2003?, Wroc??aw

2002
- ??Metafory Ex Cathedra?, Wroc??aw
- ??LUBOR? Luborad??w