Polish Printmaking

ad. dr Anna Trojanowska

ad. dr Anna Trojanowska

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP we Wroc??awiu

Laboratorium Litografii i Promocji Grafiki

Urodzona 2 stycznia 1978 roku we Wroc??awiu; dyplom w Akademii Sztuk Pi?knych na Wydziale Grafiki w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Paw??a Fr?ckiewicza. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w pracowni litografii prof. Paw??a Fr?ckiewicza.
Dzieli swoje artystyczne dokonania pomi?dzy klasyczn? litografi? a nowymi mediami: animacj?, filmem, projektowaniem stron internetowych.
Prezentowa??a swoje prace na licznych wystawach w Polsce i za granic?: Tajwan, Chicago, Liberec, Florencja, Cadaques.
Realizacje ekranowe wyr????niono wieloma mi?dzynarodowymi nagrodami: ??Emma??s?, Tronto; ??Flash Forward?, New York; ??Webstar award?, Warszawa; ??Site of the Day FWA?.
Prezentacja multimedialna i strona www.litografia.pl, ???cz?ca elementy grafiki ekranowej z grafik? artystyczn?, zosta??a zrealizowana dzi?ki stypendium Mi?dzynarodowego Centrum Kultury i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.