Polish Printmaking

prof. nzw. Aleksandra Janik

prof. nzw. Aleksandra Janik

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP we Wroc??awiu

Laboratorium Druku Cyfrowego i Technik Eksperymentalnych

Urodzona w 1971 roku w Katowicach. Absolwentka Wydzia??u Grafiki wroc??awskiej ASP. Dyplom w Pracowni Grafiki Artystycznej prof. Haliny Pawlikowskiej w 1996 roku. Stypendystka DAAD Hochschule f??r Bildende K??nste, Braunschweig, Niemcy w latach 1996/1997.

Uprawiane dyscypliny: grafika, fotografia.

Od 1995 r. udzia?? w wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju: Warszawa, Krak??w, Gda??sk, ???d??, Wroc??aw, Opole i za granic?: Buenos Aires (Argentyna); Ostrawa (Czechy), Tallinn (Estonia); Arras, Auxerre (Francja); Ateny (Grecja); Barcelona (Hiszpania); Amsterdam, Haga, Rotterdam, Soest, (Holandia); Reykjavik (Islandia); Kanagawa, Mino, Nagano, Sapporo (Japonia); Berlin, Braunschweig, Frankfurt, Frechen, Hildesheim, Mainz, Poczdam, Wiesbaden (Niemcy); Stockholm (Szwecja); Hualien (Taiwan); Nowy Jork, San Francisco (USA); Szekesfehervar (W?gry); Verona (W??ochy).

Laureatka nagr??d i wyr????nie??, m.in.: Wyr????nienie honorowe, The International Photography Awards, Los Angeles, USA, 2010; Nagroda jury, The15th German International Exhibition of Graphic Art, Frechen, Niemcy, 2008; Nagroda jury, The 14th Tallinn Print Triennial, Estonia, 2007; Grand Prix, Salon Jesienny??06, Galeria Sztuki Wsp????czesnej, Opole, 2006; Nominacja do nagrody Grid??06, The 3ed International Photo Biennale, WTC Amsterdam, Holandia, 2006; Stypendium Fundacji ??w. Wojciecha ?? Hendrika Fotha na realizacj? projektu badawczego ??Wsp????czesna sztuka ksi???ki??, 2003; Nagroda Prezydenta Miasta Opola w dziedzinie kultury, 2003; Nagroda jury, The 4th Sapporo International Print Biennale, Japonia, 1998.

www.ajanik.com

Program pracowni:

Celem kszta??cenia w pracowni jest rozwijanie umiej?tno??ci doboru i pos??ugiwania si? ??rodkami graficznymi w spos??b umo??liwiaj?cy wyra??enie my??li i sformu??owanie problemu artystycznego.

G????wny nacisk k??adziony jest na zagadnienia formy i idei w obrazie cyfrowym oraz nabycie umiej?tno??ci i pog???bianie wiedzy z zakresu wykorzystania technologii druku cyfrowego w kreacji artystycznej. Specyfik? pracowni jest wsp????istnienie tradycyjnego warsztatu graficznego z nowymi technologiami, fotochemiczne metody transferu obrazu, techniki ekologiczne, grafika w instalacji, grafika eksperymentalna. W program zaj?? wpisana jest swoboda decyzji i dzia??a??.

Zaj?cia praktyczne s? uzupe??nione wyk??adami z teorii grafiki wsp????czesnej oraz techniki i technologii elektronicznych sposob??w rejestrowania, wytwarzania i powielania obrazu.