Polish Printmaking

ad. dr Ma??gorzata Warlikowska

ad. dr Ma??gorzata Warlikowska

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP we Wroc??awiu

Pracownia Ekspansji Graficznej

Urodzona w Gda??sku, zakochana we Wroc??awiu - tu pracuje i tworzy od 14 lat.
Ma na koncie 45 wystaw indywidualnych i 90 zbiorowych.
Odczuwa ci?g??y niedosyt; konfrontacj? uwa??a za g????wny tester swojej tw??rczo??ci.
Specjalizuje si? w grafice, ceramice i malarstwie.


Credo:

Credo?!
Jak pomy??la??am o credo, przelecia??o mi przez g??ow? stado w??ciek??ych walc??w drogowych.
Tego si? nie da opisa?.