Polish Printmaking

lab. Barnaba Miku??owski

lab. Barnaba Miku??owski

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP we Wroc??awiu

Pracownia Ekspansji Graficznej

Urodzony w 1986 r. we Wroc??awiu. Absolwent Akademii Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu na Wydziale Grafiki. Dyplom, w 2010 roku, z grafiki warsztatowej w Pracowni Druku Wkl?s??ego prof. Przemys??awa Tyszkiewicza oraz z Grafiki Multimedialnej w Pracowni prof. Wies??awa Go??ucha. Obecnie zatrudniony na stanowisku laboranta w Pracowni Rysunku Kreatywnego prof. Jacka Szewczyka.

2008/2009 roczne stypendium Erasmus na Wydziale Sztuk Pi?knych Uniwersytetu w Kastylia-La Mancha w Hiszpanii.

Wystawy w kraju i za granic?.