Polish Printmaking

prof. zw. Władysław Winiecki

prof. zw. Władysław Winiecki

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Warszawie

Pracownia grafiki warsztatowej #3 - litografia

Urodzony w 1941 r. Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1960 - 1966, między innymi u J. Pakulskiego. W 1977 podjął pracę pedagogiczną. Od 2001 profesor na Wydziale Grafiki.
Zdobył złoty medal na Międzynarodowym Biennale Malarstwa Współczesnego, Montecatini Terme, Włochy 1969. Od 1967 był wielokrotnym laureatem I nagrody warszawskiego konkursu na „Najlepszą grafikę miesiąca” i „Najlepszą grafikę roku”: 1973, 1975, 1976 r. Zdobył Grand Prix VII Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie w 1978 r. Uprawia grafikę (głównie litografię) i malarstwo.


Program pracowni:

W pracowniach specjalistycznych Wydziału Grafiki kształci się przyszłych artystów - grafików, których obowiązywało będzie respektowanie społecznych, ekonomicznych i technicznych uwarunkowań przy podejmowaniu pracy twórczej.
Zachodzi potrzeba rozwijania u studenta samokrytycyzmu i samodzielnej oceny wyników, stałego równoważenia dwóch stanowisk: subiektywnego i intuicyjnego z racjonalnym i analitycznym. Wyrobienie u studenta umiejątności dyskutowania, precyzyjnego formułowania sądów i wypowiedzi na temat zadań postawionych w pracowni, jak i zjawisk zachodzących w świecie, nie tylko w dziedzinie plastyki.