Polish Printmaking

prof. zw. Rafał Zygmunt Strent

prof. zw. Rafał Zygmunt Strent

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Warszawie

Pracownia grafiki warsztatowej #1

Urodzony w 1943 r. w Łucku na Wołyniu. W roku 1972 ukończył studia na warszawskiej ASP w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja; aneks z grafiki artystycznej u prof. Haliny Chrostowskiej. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członek Komisji Nagród Prezesa Rady Ministrów, członek kapituły Nagrody im C. K. Norwida etc. Przewodniczący NSZZ Solidarność w warszawskiej ASP do roku 1990, w latach 1990 - 1996 - dziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, a w okresie 1999 - 2002 - prezes Zarządu Głównego ZPAP etc.
Autor ponad 50 wystaw malarstwa, grafiki i rysunku w kraju i poza granicami, uczestnik ok. 300 wystaw zbiorowych, laureat nagród i wyróżnień artystycznych m.in. w Luksemburgu (Musee 2000), Międzynarodowego Biennale Grafiki w Sofii, Międzynarodowego Biennale Grafiki w Wiedniu, Międzynarodowego Grand Prix Sztuki Współczesnej w Monte Carlo, nagrody za działalność twórczą Ministra Kultury RP etc.


Program pracowni:

Celem kształcenia jest przekazanie możliwie wielu dróg twórczych dostosowanych do indywidualnych predyspozycji studenta, rozbudzenie jego wrażliwości oraz ukierunkowanie działań odkrywających nieznane cechy osobowości lub ukazanie ich w nowym świetle.
W ten sposób można wspomagać kreację, nie umniejszając artystycznej odrębności.
Jedną z istotnych metod jest wdrażanie studentów do samodzielności tak, by dyplomu broniła osoba w pełni dojrzała twórczo i posiadająca ten rodzaj twórczego niepokoju, który będzie motywował kontynuację pracy po ukończeniu nauki na Akademii.
Stosownie do pracochłonności i warunków technicznych zaliczenie roku wymaga wykonania ok. 10 zadań na trzecim, 12 na czwartym i mninimum 10 na piątym roku studiów, przy czym ta ostatnia grupa winna mieć cechy spójnego formalnie i, ewentualnie, tematycznie cyklu, który ma być próbą znalezienia własnej twórczej osobowości.
Tematy zadań są dowolne, mogą wywodzić się z szeroko rozumianej sfery kultury wyłączając to, co obraża ludzką godność.