Polish Printmaking

27.11.2008

TRANSFER IDEI

W przeciwieństwie do popularnych metod przekazu wizualnego grafika artystyczna tworzy wyrafinowany, elitarny świat formy i treści W rozumieniu owoców jakie rodzi,do dorobku sztuki współczesnej grafika wnosi wiano w postaci nakładów wydrukowanych na papierze lub innych podłożach a także różnych form eksperymentalnych, powstałych dzięki wykorzystywania technik i technologii czerpiących ze źródła kanonu klasycznych technik powielania obrazu

W szerszej perspektywie, grafika stanowi zbiór mniej lub bardziej precyzyjnie zdefiniowanych procedur wykonawczych i zachowań, których stosowanie służy utrzymaniu jej spójności etycznej i autonomii

Polska po II wojnie światowej w obliczu narzuconego, pojałtańskiego porządku społeczno–politycznego musiała stawić czoła wszystkim konsekwencjom wynikającym ze znalezienia się w sowieckiej strefie wpływów Przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku to czas odbudowy podstawowej infrastruktury graficznej na terenie odradzających się państwowych uczelni plastycznych Krakowa i Warszawy oraz powstawania nowych ośrodków życia akademickiego w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Lublinie

Ukształtowało się wtedy trwające z małymi wyjątkami do dzisiaj instytucjonalne status quo grafiki w naszym kraju. Jego sens polegał na zgromadzeniu w szkołach najwybitniejszych twórców w charakterze dydaktyków Z braku możliwości zawodowego spełnienia na otwartym rynku sztuki z powodu jego nieistnienia, ludzie ci stworzyli na uczelniach substytut łączący harmonijnie edukację ze sztuką w rozumieniu rezultatów profesjonalnych oficyn wydawniczych

Wyniakało to konsekwentnie z panującej wtedy ideologii socjalistycznej, odrzucającej burżuazyjne wzorce kolekcjonerstwa i brzydzącej się wszelką własnością prywatną

Obecnie poważna prezentacja grafiki polskiej nie może się obyć bez udziału artystów związanych z akademiami. Na co dzień, w toku zajęć ze studentami spotykają się profesorowie, których autorytet współtworzy ranga ich sztuki i doświadczenie w nauczaniu.

Wielobarwność postaw oraz nagromadzenie procedur warsztatowych, pozornie nie poddających się próbie scalającego opisu, jednoczy kanwa akademii. Rozległość i pojemność języka, jakim na co dzień posługuje się środowisko artystyczne utrudnia syntetyczne postrzeganie grafiki.

Dzieje się tak wskutek swoistego sprzężenia zwrotnego, polegającego na inicjowaniu przez młodzież idei stanowiących przedmiot dociekań odwołujących się do coraz to nowych obszarów penetracji twórtczej. Poszerzając ustawicznie pole działania o nowe dylematy współczesności, pokolenie adeptów grafików czerpie równocześnie pełnymi garściami z doświadczenia starszych. Atrakcyjnoć grafiki bierze się z ustawicznego wzbogacania i uaktualniania opisu procedur warsztatowych, wprowadzania nowych technik druku

Grafikę polską konstytuuje jakość sztuki będącej rezultatem starań pedagogów i studentów. Jej weryfikacja dokonuje się w ramach licznych biennale, triennale i innych kwalifikowanych przeglądów w kraju i za granicą. Wierzę w sens wydawania starannie zaprojektowanych, zawierających istotne informacje, bogato ilustrowanych monografii poświęconych grafice, ponieważ tak samo głęboko i mocno wierzę w jej przyszłość.

Niniejsza książka to fotografia pamiątkowa, jaką zrobiłem środowisku na przełomie XX i XXI wieku w obliczu nieuchronnych wyzwań, przed jakimi przyjdzie mu stanąć. Jaka będzie polska grafika jutra w kontekście sztuki i edukacji? Przekonamy się niebawem...

prof. Paweł Frąckiewicz Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
  • 27.11.2008