Polish Printmaking

ad. dr Marek Zajko

ad. dr Marek Zajko

Zakład Grafiki, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Pracownia Wklęsłodruku

marasart@poczta.onet.pl
www.republika.pl/marek_zajko/

Urodzony 28.10.1972 r. w Białymstoku. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z grafiki w 1998 roku w Pracowni Wklęsłodruku Prof. Mirosława Piotrowskiego.
Od 1998 r pedagog w Zakładzie Grafiki UMK w Toruniu. Pracuje na stanowisku adiunkta /od 2006r./ Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej /wklęsłodruk/ i rysunku.
Autor 24 wystaw indywidualnych. Brał udział w ponad 50 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.


Credo:

Portret jednostki – Studium pewnej choroby.

„Studiowanie portretu”- to dla mnie szukanie w twarzy człowieka „całej prawdy”. Tej, która jest „na powierzchni”, danej bezpośrednio, niejako dotykalnie, ale przede wszystkim tej, która jest ukryta – mającej swoje źródła wewnątrz nas samych. Buduję własną wizję portretowanej osoby, przy użyciu charakterystycznych dla grafiki środków wyrazu, działań opierających się w głównej mierze na przerysowaniu, przetworzeniu czy nawet znaczącej deformacji - powstaje wtedy nowy „obraz twarzy” człowieka. Formy, które tworzę – to kolejne powłoki – „skóry” - które kolejno zdejmuję. Każda z nich to kolejny etap jego i mojej „drogi”.

Portret jest dla mnie nie tyle, odtworzeniem rzeczywistości - ile możliwością autokomentarza – subiektywnego i prowokującego. Wykorzystuję ludzką głowę nie tylko, żeby przedstawić plastyczną opowieść o jednej konkretnej osobie, – ale w poszukiwaniu „symboliki człowieka”. Szukam znaku, który pobudzałby ludzką wyobraźnię, intrygował, zmuszał do refleksji nad sobą. Realizuję cykle uproszczonych ludzkich twarzy, anonimowych symboli, dzisiejszych czasów – tłumu pojedynczych, realnych jednostek, obdarzonych jednak własną indywidualnością. Powstaje tym samym rodzaj żywej dokumentacji, swoiste samo-aktualizujące się archiwum nieuchronnego przemijania człowieka.

Pojedyncze istnienia ludzkie chcę w swoich grafikach starannie zarejestrować – umieścić poza działaniem czasu - na zawsze.