Polish Printmaking

prof. zw. Mirosław Pawłowski

prof. zw. Mirosław Pawłowski

Zakład Grafiki, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Pracownia Serigrafii

Urodzony 8 lutego 1957 roku. Studia w PWSSP w Poznaniu w latach 1976-1981. Dyplom z wyróżnieniem w 1981 roku. W 1984 otrzymał stypendium zagraniczne PWSSP im. M. Dokowicz za najlepszy dyplom w 1981 roku.
Od 1982 pedagog w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Jednocześnie od 1995 prowadzi Pracownię Serigrafii na ASP w Poznaniu. W latach 1996-1999 kierownik Katedry Grafiki ASP w Poznaniu, 1999–2002 prodziekan i dziekan Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP w Poznaniu. 2003–2008 dziekan Wydziału Grafiki.
W latach 1983–2009 miał 54 wystawy indywidualne grafiki oraz brał udział w 226 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

Nagrody

Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu, Sint-Niklaas – nagroda w dziale wypukłodruku (1983); Międzynarodowa Wystawa „Młodzi na rzecz Pokoju”, BWA, Toruń – II nagroda za plakat (1985); Konkurs Plastyczny im. B. Jamonnta KMPiK Toruń, wyróżnienie w dziale rysunku (1985); Ogólnopolska Pokonkursowa Wystawa Grafiki, BWA, Szczecin (1986), 9 Konkurs na grafikę, BWA Łódź – wyróżnienie (1986); I Konkurs graficzny im. A. Raka, BWA Katowice – III nagroda (1986); Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie – nagroda regulaminowa SBWA (1986); II Konkurs graficzny im. A. Raka, BWA Katowice – III nagroda (1986); Międzynarodowe Biennale „Wobec Wartości”, Katowice – nagroda Komitetu Kultury Niezależnej (1990); 13 Wystawa Ogólnopolska Grafiki, BWA Łódź – wyróżnienie (1994); 14 Wystawa Ogólnopolska Grafiki, BWA Łódź – nagroda Wojewody Poznańskiego (1996); 15 Wystawa Ogólnopolska Grafiki, BWA Łódź – nagroda Wojewody Poznańskiego (1998); Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – nagroda regulaminowa (2006); Nagroda Specjalna Jury za opracowanie graficzne publikacji „Grafika Artystyczna. Podręcznik warsztatowy” wyd. ASP w Poznaniu, UW Warszawa (2007); Logo i elementy identyfikacji Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, nagroda w konkursie (2007); Wyróżnienia w 47. i 48. Konkursie PTWK „Najpiękniejsze Książki Roku” 2007 i 2008; Nagroda Rektora ASP w Poznaniu (I stopnia) 2008.

Prace w zbiorach publicznych

Muzea Narodowe w Warszawie i Szczecinie; Muzea Okręgowe w Bydgoszczy i Toruniu; Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn; Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk; Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa; Miejska Galeria Sztuki, Łódź; Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań; Galeria Sztuki „Wozownia”, Toruń; Biblioteka Narodowa, Warszawa; Galerie Gallus, Frankfurt nad Odrą; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego; ASP Poznań; MTG Kraków; Muzeum Plakatu Toyama (Japonia); Muzeum Plakatu Lahti (Finlandia); UTK Knoxville, TN (USA); The International Poster Collection Fort Collins CO (USA); Graphic Center, Thessaloniki (Grecja); Civic Museum, Cremona (Włochy).

Program pracowni:

UMK Toruń - Serigrafia / Program Pracowni

Celem zajęć jest jak najlepsze przygotowanie studentów do indywidualnej pracy w zakresie zarówno warsztatowej jak i artystycznej kreacji.
Szczególny nacisk kładzie się na opanowanie techniki i technologii na II i III roku - nie określając tematów samych ćwiczeń, lecz raczej sugerując metodę realizacji indywidualnych projektów.

Studenci IV roku realizują indywidualny program – może być to kontynuacja świadomie oparta na doświadczeniach z lat wcześniejszych lub całkowicie nowe zagadnienia. Chętnie widzimy propozycje ujęte w cykl grafik, co będzie traktowane jako swoiste przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej na V roku. Wskazane jest zapoznanie się z następującymi metodami druku: Druk barwny z użyciem past transparentnych, Druk triadowy z zastosowaniem wyciągów barwnych i klisz siatkowych, Druk z zastosowaniem przetworzeń komputerowych (jako opcja).

Rok V przygotowuje i realizuje pracę dyplomową. Koncepcja zestawu prac musi być skonsultowana i zatwierdzona przez promotora.
Studentów IV i V roku obowiązują 4 ćwiczenia w każdym semestrze jako minimum.