Polish Printmaking

dr Agata Dworzak-Subocz

dr Agata Dworzak-Subocz

Zak??ad Grafiki, Wydzia?? Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu

Pracownia Serigrafii

Agata Dworzak-Subocz jako Mikimors

To nieznana c??rka Andy Warhola i Ultra Violet. Tajemnicza i poszukuj?ca artystka poruszaj?ca si? w popowej technice serigrafii i food-artu. Tworzy nie tyko dla dojrza??ych odbiorc??w ale tak??e dla dzieci oraz dla tych wszystkich, kt??rzy zdradzaj? poczucie humoru. Tematem jej prac s? elementy popowego ??wiata: ??elowe cukierki, lizaki i zabawki, zaprojektowane w nadnaturalnych wielko??ciach. Wszystko to sk?pane w setkach odcieni r????owego koloru, kt??ry sta?? si? znakiem rozpoznawczym grafik Mikimors. To postmodernistyczny duch i blisko??? zak??ad??w produkuj?cych cukier jako wspomnienie z dzieci??stwa, ka??e jej tropi? s??odkie wyroby i tworzy? z nich fascynuj?ce kolekcje. Zara??a tym swoje otoczenie, kt??re z odleg??ych zak?tk??w kraju i ??wiata przywozi eksponaty do kolekcji. Obawa jest tylko jedna, strach przed nieumy??lnym zjedzeniem.