Polish Printmaking

prof. zw. Leszek Kilja??ski

prof. zw. Leszek Kilja??ski

Zak??ad Grafiki, Wydzia?? Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu

Pracownia Grafiki Multimedialnej

Urodzony w 1949 roku. Studia na Wydziale Sztuk Pi?knych Uniwersytetu Miko??aja Kopernika w Toruniu. Dyplom w 1975 roku w zakresie grafiki warsztatowej i pedagogiki artystycznej. Od 1981 roku pracuje na Wydziale Sztuk Pi?knych UMK. Kierownik Zak??adu Grafiki.

Od 2000 roku prowadzi pracowni? grafiki multimedialnej.

Tw??rczo??? w zakresie grafiki warsztatowej i komputerowej, rysunku, malarstwa i fotografii. Autor 17 wystaw indywidualnych. Bra?? udzia?? w ponad 200 wystawach zbiorowych grafiki. Wa??niejsze nagrody:

- V Og??lnopolski Konkurs Graficzny im. J??zefa Gielniaka, Jelenia G??ra`85 ?? II nagroda
- VI Og??lnopolski Konkurs Graficzny im. J??zefa Gielniaka, Jelenia G??ra`87 ?? I nagroda
- Ma??e Formy Grafiki 5, ???d??`87 ?? medal
- Xylon 11, Winterthur`90 ?? III nagroda
- 11 Mini Print Internacional de Cadaques`91 ?? nagroda g????wna ex aequo
- V Mi?dzynarodowe Triennale Sztuki ??Majdanek`97? Lublin ?? Grand Prix


Program pracowni:

pracownia grafiki multimedialnej realizuje program dydaktyczny w oparciu o tradycyjny warsztat graficzny oraz media elektroniczne i ukierunkowana jest na tw??rcze przeszukiwanie wsp??lnych obszar??w cyfrowych medi??w, tradycyjnych technik graficznych oraz unikatowych metod druku.