Polish Printmaking

ad. dr  Izabella Retkowska

ad. dr Izabella Retkowska

Zak??ad Grafiki, Wydzia?? Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu

Pracownia Grafiki Multimedialnej

Urodzona w 1974 r. w Toruniu.

Absolwentka Wydzia??u Sztuk Pi?knych UMK. Dyplom z wyr????nieniem w 1998 r. w zakresie grafiki warsztatowej (pracownia wkl?s??odruku) pod kier. prof. Leszka Kilja??skiego oraz aneks z fotografii pod kier. prof. Romualda Drzewieckiego. 11 wystaw indywidualnych.

Nagrody i wyr????nienia:
1999 - Nagroda konkursie: Obraz i Grafika Miesi?ca Regionu Toru??skiego za rok 1998, Nagroda Praca Roku 1998 - 6. Annale ZPAP w Toruniu, 2000 - Nagroda Dzie??o Roku ZPAP w Toruniu, 2002 - Nagroda Dzie??o Roku ZPAP w Toruniu, 2003 - Wyr????nienie Dzie??o Roku ZPAP w Toruniu, 2009 ?? Wyr????nienie II Biennale Miniatury Cyfrowej P??ock. Udzia?? m.in.: VI Mi?dzynarodowe Triennale Sztuki - Majdanek 2000 Inkluzje - Mi?dzynarodowe Targi Pozna??skie 2004, V Triennale Polskiego Rysunku Wsp????czesnego, Lubacz??w 2005, Polskie Or??y 2006, Eurografik Krak??w - Saint Petersburg 2006, Grand Prix M??odej Grafiki Polskiej 2006, 4. Mi?dzynarodowe Biennale Miniatury Cz?stochowa 2006, Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki Krak??w BIS 2007, VII Mi?dzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris GLIWICE 2007, 6 International Triennial of Graphic Art Bitola 2009, I Mi?dzynarodowe Biennale Wschodni Salon Sztuki Lublin 2009.