Polish Printmaking

14.03.2010

KONFERENCJA: Grafika jako czynnik kultury: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Florina

Grafika jako czynnik kultury: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
Printmaking as a factor of Culture: past, present and future


W dniach 20-24 lutego 2010 r. w malowniczej, greckiej miejscowości Florina odbywała się międzynarodowa konferencja grafików . Obrady dotyczyły współczesnych zagadnień dotyczących tej dziedziny sztuki.

Z Polski do udziału w niej zostali zaproszeni: z wrocławskiej ASP prof. Paweł Frąckiewicz i z poznańskiej ASP prof. Mirosław Pawłowski . Pierwszy wygłosił wykład dotyczący współczesnej litografii, a drugi mówił o młodej polskiej grafice na przykładzie Biennale Grafiki Studenckiej. W czasie obrad odbywały się również pokazy technologii "ekologicznego druku" oraz wystawa grafiki greckiej z obszaru Macedonii.

Podczas konferencji odbyła się także szeroka prezentacja poznańskiej i wrocławskiej Akademii połączona z dyskusją na temat studiów artystycznych w Polsce. Obydwa wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników i gości konferencji.

Szczególnie mocno podkreślano wysoki poziom artystyczny młodej grafiki z Polski i jakość kształcenia na obu uczelniach.

  • 14.03.2010