Polish Printmaking

prof. zw. Stanisław Wejman

prof. zw. Stanisław Wejman

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Krakowie

Pracownia miedziorytu

Urodzony w 1944 roku w Jędrzejowie
Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom w 1968 roku w Pracowni Miedziorytu u prof. Mieczysława Wejmana. Profesor Wydziału Grafiki ASP w Krakowie
Wystawiał w kraju i za granicą Laureat wielu nagród, m.in.: Nagroda Fundowana VIII Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki w Warszawie w 1978 roku; I Nagroda na Najlepszą Grafikę Miesiąca w Krakowie w 1979 roku; Wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w 2004 roku; Nagroda indywidualna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pracę twórczą i pedagogiczną w 2005 roku.
Prace w muzeach i zbiorach w Polsce i za granicą.Program pracowni:

Pracownia Miedziorytu realizuje swój program artystyczny i dydaktyczny w oparciu o szeroko pojęty warsztat druku wgłębnego, wykorzystujący płyty metalowe (głównie cynkowe i miedziane), niekiedy wzbogacany m.in. o tworzywa sztuczne i inne materiały
Miedzioryt w nazwie pracowni, oprócz zaznaczenia rzeczywistej możliwości realizacji prac sztychowych w miedzi, wskazuje na historyczne źródło koncepcji notacji obrazu przez wycinanie płyt metalowych, uzupełnianej stopniowo bogatym spektrum trawionych i suchych technik graficznych.
Ćwiczenia warsztatowe, będące jednocześnie zadaniami artystycznymi, prowadzone przez pięć semestrów drogą indywidualnych konsultacji i korekt, maja na celu osiągnięcie przez studentów odwagi i kompetencji twórczej w optymalnej sytuacji takiego opanowania warsztatu graficznego, by zamysł artystyczny mógł być możliwie dokładnie przetransponowany na język obrazu.