Polish Printmaking

07.02.2009

Koszarowa 17
- Wystawa pedagogów katowickiej ASP- Ośrodek Propagandy Sztuki BWA ( 5 luty- 1 marzec 2009 )
- Wystawa studentów katowickiej ASP- Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (5 luty- 1 marzec 2009)

„Koszarowa 17” to prezentacja dorobku graficznego katowickiej ASP, wskazująca swoim lapidarnym tytułem aktualny adres Katedry Grafiki Warsztatowej, katowickiej uczelni. Jest rezultatem porozumienia, współpracy z Katedrą Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Jest więc znakomitą okazją zaprezentowania w Łodzi osobowości artystycznych pedagogów Katedry Grafiki, a także dokonań katowickich studentów i dyplomantów. W swoim zamiarze nie jest wystawą w pełni retrospektywną, raczej objaśniającą aktualny stan posiadania w sferze dydaktycznej i artystycznej.
Jest prezentacją dorobku poszczególnych pracowni, w tym skupionych wokół klasycznego warsztatu, pracowni sitodruku, druku cyfrowego i multimediów. Wystawa Grafiki katowickiej ASP jest też pierwszą próbą zobrazowania w praktyce monografii Katedry, obszernego studium historycznego, programowego i artystycznego opatrzonego wspólnym z wystawą tytułem.

Jan Szmatloch
  • 07.02.2009