Polish Printmaking

07.02.2009

Koszarowa 17
- Wystawa pedagog??w katowickiej ASP- O??rodek Propagandy Sztuki BWA ( 5 luty- 1 marzec 2009 )
- Wystawa student??w katowickiej ASP- Akademia Sztuk Pi?knych im. W??adys??awa Strzemi??skiego w ?odzi (5 luty- 1 marzec 2009)

??Koszarowa 17? to prezentacja dorobku graficznego katowickiej ASP, wskazuj?ca swoim lapidarnym tytu??em aktualny adres Katedry Grafiki Warsztatowej, katowickiej uczelni. Jest rezultatem porozumienia, wsp????pracy z Katedr? Grafiki Akademii Sztuk Pi?knych im. W??. Strzemi??skiego w ?odzi. Jest wi?c znakomit? okazj? zaprezentowania w ?odzi osobowo??ci artystycznych pedagog??w Katedry Grafiki, a tak??e dokona?? katowickich student??w i dyplomant??w. W swoim zamiarze nie jest wystaw? w pe??ni retrospektywn?, raczej obja??niaj?c? aktualny stan posiadania w sferze dydaktycznej i artystycznej.
Jest prezentacj? dorobku poszczeg??lnych pracowni, w tym skupionych wok???? klasycznego warsztatu, pracowni sitodruku, druku cyfrowego i multimedi??w. Wystawa Grafiki katowickiej ASP jest te?? pierwsz? pr??b? zobrazowania w praktyce monografii Katedry, obszernego studium historycznego, programowego i artystycznego opatrzonego wsp??lnym z wystaw? tytu??em.

Jan Szmatloch
  • 07.02.2009