Polish Printmaking

prof. nzw. Mariusz Pałka

prof. nzw. Mariusz Pałka

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach

Pracownia druku wypukłego #1

Urodzony w 1952 r. Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej.
Wystawy indywidualne: BWA Katowice, 1993; Im Haus Monheim, Berlin, 1993; Galeria „Grotta Nobile”, Kraków, 1998; Galeria ASP, GCK, Katowice, 2002.
Wystawy zbiorowe: Międzynarodowe Biennale / Triennale Grafiki w Krakowie: 1980, 1986, 1991, 1994, 1997, 2003; Intergrafia, Katowice 1980, 1986, 1991; Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach: 1994, 1997; Międzynarodowe Biennale Grafiki, Fredrikstad, 1982, Lublana 1989, Warna 1989, Kanagawa 1992, Kochi 1993.
Nagrody: 2 Triennale Grafiki Polskiej, Katowice, 1994 - nagroda regulaminowa; Praca Roku ’99, Katowice, 2000 - Grand Prix; Międzynarodowa Wystawa Exlibrisu, Rijeka, 2001 - nagroda regulaminowa.


Program pracowni:

Poza zadaniami czysto warsztatowymi, celem Pracowni Druku Wypukłego jest pomoc w dojrzewaniu świadomości twórczej przyszłych absolwentów.
Dostępność materiałów i prostota działań powoduje, że w dużym stopniu uwaga w realizacji dzieła przenosi się na sferę intelektualną w procesie tworzenia. Ważnym elementem tego etapu staje się eksperyment i możliwość nowego zdefiniowania matrycy i powielania.
Studenci odreagowując skomplikowane technologie najnowszych mediów w kontakcie z drewnem, linoleum, gipsem uzyskują formę bardzo współczesnego języka wypowiedzi.