Polish Printmaking

as. ?Āukasz Butowski

as. ?Āukasz Butowski

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Gda??sku

Pracownia druku p??askiego - litografia

?Āukasz Butowski
malarz, grafik
ur.1981 w Gdyni
lukaszbutowski@gmail.com

Od listopada 2007 pracuje jako asystent w pracowni litografii prof. Z. Gorlaka na Akademii Sztuk Piń?knych w Gda??sku.

Jest absolwentem malarstwa na Gda??skiej Akademii Sztuk Piń?knych.
Studiowa?? w latach 2002-2007. W czerwcu 2007 obroni?? dyplom z malarstwa w pracowni prof. T. Miszkin z aneksami z litografii w pracowni prof. Z. Gorlaka oraz rysunku w pracowni prof. R. Gajewskiego.

Wystawy Indywidualne:

2010, pa??dziernik, Galeria Sandhoffer, Innsbruck, Austria
2010, maj, Galeria PITIPA, malarstwo, litografia, Gda??sk
2009, kwiecie??, ‚??Litografia+‚?Ě, galeria GTPS ‚??Punkt‚?Ě Gda??sk
2008, maj ‚??Confusao‚?Ě wystawa litografii w klubie ‚??Palma‚?Ě w Gda??sku

Bra?? udzia?? w kilkudziesiń?ciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicń?.