Polish Printmaking

prof. zw. Zbigniew Gorlak

prof. zw. Zbigniew Gorlak

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Gdańsku

Pracownia druku płaskiego - litografia

Urodzony w 1955 r. w Sopocie. W 1979 roku ukończone studia w pracowni malarstwa prof. Władysława Jackiewicza w ASP w Gdańsku. Do chwili obecnej pracuje w Akademii Gdańskiej na stanowisku profesora w pracowni litografii. Pełnił funkcję prodziekana, obecnie kierownik katedry grafiki warsztatowej.
Jest animatorem wielu zdarzeń wystawienniczych m.in. „Retrospekcja I i II”, „Wrocław w Gdańsku Gdańsk we Wrocławiu”, „Poznań w Gdańsku Gdańsk w Poznaniu”, „Trzy kolory biały, niebieski, czerwony” (wszystkie z katalogiem).
W dorobku kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i kilkaset zbiorowych w kraju i za granicą. Liczne nagrody.


Program pracowni:

Prace młodego adepta sztuki rozpoczynają się dogłębnym rozpoznaniem technologicznym. Pierwsze tematy, narzucone przez prowadzącego, mają za zadanie sprawdzenie predyspozycji intelektualnych i możliwości manualnych studenta, a dalej indywidualne poszukiwania własnej postawy twórczej.
Następne kroki w dydaktyce to permanentny dialog mistrz - uczeń.
Pracownia litografii ma otwarty charakter: co roku zapraszamy profesorów gościnnych z Polski i zagranicy: prof. Beauvais Lions z Tennessee, prof. Piotr Sonnewend z Enschede, prof. Paweł Frąckiewicz z Wrocławia. Rokrocznie studenci biorą udział w konkursach i wystawach graficznych w kraju i zagranicą oraz wyjazdach stypendialnych, konfrontując wiedzę nabytą w macierzystej uczelni z dorobkiem w innych ośrodkach.


Credo:

Jestem twórcą, który poszukuje swojej tożsamości w różnych mediach warsztatowych. Obecnie poświęcam się malarstwu i litografii. Swoją działalność poszerzam o kreację wystawienniczą.
Dominującym obrazem - kluczem jest swoisty przewód pokarmowy. Wszystko jest towarem do przełknięcia. Łańcuch wieńczy cudowny klocek Lego.