Polish Printmaking

23.07.2014

Zuzanna Dyrda "enjoy your confusion"

Zuzanna Dyrda

Z przyjemno??ci? chcia??abym zaprosi? wszystkich Pa??stwa na wernisa?? Zuzanny Dyrdy , kt??ry odb?dzie si? 24 lipca, czyli w najbli??szy czwartek w Macondo (Wroc??aw, ul. Pomorska 19) . Poni??ej zamieszczam opis wystawy!

"enjoy your confusion" to energetyczny cykl prac Zuzanny Dyrdy, absolwentki wydzia??u Grafiki i Sztuki Medi??w wroc??awskiej Akademii Sztuk Pi?knych b?d?cy ingerencj? typograficzn?, wykonan? w technice sitodruku. Autorka tak opowiada o swoim projekcie:
"Odnalezienie sensu w zagubieniu jest esencjonalne. Ci?gle czego?? poszukuj?c na chwil? zatrzymuj? si? i ciesz? si? tym, ??e nie znam rozwi?zania. Bawi?c si? poj?ciami patrz? na ??wiat inaczej, nadal pozostaj?c dzieckiem."

Pozdrawiam i mam nadziej? do zobaczenia,

Lena Czerniawska

www.naszemacondo.blogspot.com
  • 23.07.2014