Polish Printmaking

05.04.2009

ZUG

ZUG

Serdecznie zapraszamy na wystaw? student??w Wydzia??u Grafiki Warsztatowej ASP Pozna?? i Universitat der Kunste Berlin, kt??ra b?dzie zako??czeniem trzydniowego spotkania student??w grafiki z Polski i Niemiec.

Wernisa?? wystawy odb?dzie si? 23 kwietnia o godz. 19.00 w Domu Edyty Stein, ul. Nowowiejska 38 we Wroc??awiu.

Swoje prace zaprezentuj? wybrani studenci wszystkich pracowni:
G??rawska Joanna, Miko??ajczak Natalia, Stachura Natalia, Szewczyk Emilia, Sznejweis Antoni i Micha?? ??erdzicki, Nadja Kring, Nico Brodersen, Ulrike Bernard, Robert G??nther.

Organizatorzy: ASP Pozna?? i Dom Edyty Stein Wroc??aw.
Partner: UDK Berlin
Partnerzy wspieraj?cy: Polsko-Niemiecka Wymiana M??odzie??y i Instytut Goethego
Kuratorki wystawy: Agnieszka Cholewi??ska i Katarzyna Sali??ska
Projekt plakatu: Weronika Pi?tek
  • 05.04.2009