Polish Printmaking

26.10.2014

Wsp????czesna Grafika Polska

JWsp????czesna Grafika Polska

Szanowni Pa??stwo,

w imieniu Rektora ASP we Wroc??awiu prof. Piotra Kielana, Dziekana Wydzia??u Grafiki i Sztuki Medi??w prof. Jacka Szewczyka i pomys??odawcy oraz kuratora projektu Wsp????czesna Grafika Polska prof. Christophera Nowickiego serdecznie zapraszam na otwarcie wystawy b?d?ce jednocze??nie ostatni? prezentacj? w jej czteroletniej podr????y po ??wiecie.

Stara Kopalnia / Centrum Nauki i Sztuki
ul. Wysockiego 28,
Wa??brzych
niedziela, 9.11.2014, godz. 12:15

  • 26.10.2014