Polish Printmaking

14.04.2011

URBINO-???D?-WROC?AW

Galeria 3 Ra-My (Wroc??aw, Plac Polski 3/4) zaprasza na wernisa?? wystawy grafiki warsztatowej URBINO-???D?-WROC?AW
w czwartek 14.kwietnia o godzinie 13.00.

"ASP w Lodzi wraz z Mi?dzynarodowym Centrum Grafiki Warsztatowej KAUS(W??ochy) zorganizowa??y Sympozjum Graficzne w Urbino.
Koordynowa??: Giuliano Santini, prof.Jerzy Leszek Stanecki i dr Marek Herbik, uczestniczy??y: Edyta Andryszak,Renata Gajowniczek, Weronika Krzemieniecka, Hanna ?uczak, Aleksandra Nowak, Anna S?p.
Urbino to znacz?cy o??rodek renesansu, tutaj urodzi?? si? i ??y?? Raffael, tworzyli: Baroci, Piero della Francesca, Boticelli.
Grafiki zosta??y zrealizowane podczas trwania pleneru w pracowni graficznej KAUS na terenie klasztoru ??w. Klary - Urbino."
JLStanecki
  • 14.04.2011