Polish Printmaking

16.01.2012

The Wroc??aw School of Printmaking w Chicago

The Wroc??aw School of Printmaking w Chicago

W pi?tek o godzinie 19:00 odb?dzie si? w Chicago Cultural Center wernisa?? wystawy "The Wroclaw School of Printmaking".

"The Wroclaw School of Printmaking" to wystawa prezentuj?ca prace wyk??adowc??w z Katedry Grafiki Warsztatowej.

Wi?cej informacji:
http://www.explorechicago.org/city/en/things_see_do/event_landing/events/dca_tourism/Wroclaw_School_of_Printmaking.html
http://chicagoartmagazine.com/2012/01/wroclaw-school-of-printmaking-exhibition-at-the-chicago-cultural-center/
  • 16.01.2012