Polish Printmaking

02.01.2012

??.P. Prof. Roman Kowalik 1951-2011

prof. Roman Kowalik

W dniu 27 grudnia 2011 roku, zmar?? profesor Roman Kowalik.

Pe??ni?? funkcj? kierownika Katedry Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Sztuki Medi??w. Prowadzi?? Pracowni? Projektowania Graficznego. Jego tw??rczo??? obejmuje prace z zakresu rysunku, grafiki artystycznej, projektowania graficznego, scenografii i konserwacji zabytk??w. W ostatnim czasie, poch??oni?ty by?? bez reszty transpozycj? drzeworytnicz? rysunk??w Albrechta D??rera z Kolekcji XX. Lubomirskich.

Msza ??a??obna zostanie odprawiona 31 grudnia 2011 r. o godzinie 11.50 w kaplicy cmentarnej na Osobowicach. Pogrzeb odb?dzie si? bezpo??rednio po Mszy ??w.
  • 02.01.2012