Polish Printmaking

24.05.2010

Magiczny świat Dusana Kallaya

Magiczny świat Dušana Kallaya

26.05.2010r
ASP w Katowicach ul. Koszarowa 19,
sala nr.07
o godz. 12.00

Rondo Sztuki: Magiczny świat Dušana Kallaya
Od 28 maja do 30 czerwca 2010
Rondo Sztuki - Katowice

Wystawie będą towarzyszyły filmy o twórczości Dusana Kallaya między innymi zrealizowany przez telewizję japońską i autorski film animowany.
W dniu wernisażu odbędzie się promocja książki wydawnictwa Eurograf pt. "Baśnie Andersena" z ilustracjami Dusana Kallaya i Kamili Stanclowej. Pragnę również poinformować że Konsul Generalny Republiki Słowacji dr Marek Lisański przyjął honorowy patronat nad wystawą.
Przed wernisażem w środę odbędzie się wykład Dusana Kallaya i jego żony Kamilli Stanclowej na temat ilustracji do baśni Andersena.

Dušan Kállay już od dawna uznawany jest za wyjątkowy fenomen nie tylko słowackiej ale i światowej sceny artystycznej. Świadczy o tym nie tylko ilość otrzymanych cennych nagród, ale przede wszystkim nadzwyczajne zainteresowanie jego pracami, prezentowanymi w różnych częściach świata. Kalla zilustrował łącznie ponad 200 tytułów książkowych. Dlatego wystawa stanowi zaledwie niewielki wybór jego prac. Sam Kallay prezentował taką postawę wobec ilustracji: „Tam, gdzie kończy się praca autora tekstu, zaczynają się rozważania ilustratora. Nie chodzi o zachowanie poprawności językowej, ale o to, jak się nam uda ulokować książkę w ogólnej atmosferze i nowej poetyce. Tekst jest zawsze bazą, ale bez inspiracji i kreatywności książek się ilustrować nie da”

Jego twórczość nobilitują znakomite publikacje (m.in. w „Graphis”), wiele znaczących wystaw na całym świecie oraz zamówienia jakie realizuje dla światowych potentatów wydawniczych. Wystawa indywidualna o charakterze retrospektywnym obejmować będzie obszar twórczości artysty, której szeroko pojętą inspiracją jest tekst literacki, objawiającej się bądź to w formie użytkowej (ilustracja), bądź stanowiącej autonomiczne realizacje artystyczne - grafika, rysunek, ilustracja, film animowany. Zaprezentowane zostaną również dwa dokumenty dotyczące twórczości artysty, pierwszy zrealizowany przez telewizję japońską oraz drugi- zrealizowany przez bratysławską uczelnię na temat dorobku pedagogicznego Kallaya.
  • 24.05.2010