Polish Printmaking

15.05.2011

MAX SKORWIDER - Dyskretny urok sztuki w grafice

Max Skorwider - Dyskretny rok sztuki w grafice

Zapraszamy na wernisa?? 16.05.2011 (poniedzia??ek) o godz. 18.00
Galeria Szyperska, Pozna??
  • 15.05.2011