Polish Printmaking

23.02.2011

Litografie Moniki ?üukowskiej i Patrycji Margasi??skiej

Litografie Moniki ?üukowskiej i Patrycji Margasi??skiej

Galeria 3 Ra-My
Akademia Sztuk Pi─?knych im. Eugeniusza Gepperta, Plac Polski 3/4, Wroc??aw
zaprasza na wystaw─? Moniki ?üukowskiej i Patrycji Margasi??skiej.

Monika ?üukowska Ô?? studentka V roku Wydzia??u Grafiki i Sztuki Medi??w. Prezentowane prace powsta??y w pracowni litografii, prowadzonej przez prof. Paw??a Fr─?ckiewicza. Zajmuje si─? te?? drukiem cyfrowym i rysunkiem zawodowym.

Wa??niejsze wystawy:
2011
7 Biennale Grafiki Studenckiej, Pozna??
2010
Gallery 1010, Ô??PolishedÔ?Ł Knoxville, USA
III konkurs grafiki im. Meidnera, Ole??nica
The 6th International Lithographic Symposium, Tidaholm Sweden
30th Mini Print International Cadaques, Hiszpania
2009
4 Mi─?dzynarodowy Konkurs Rysunku, Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pi─?knych im. E.Gepperta we Wroc??awiu dla pocz─?tkuj─?cego artysty
Mi─?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie - Grand Prix M??odej Grafiki Polskiej
29th Mini Print International Cadaques, 2009
6 Biennale Grafiki Studenckiej, Pozna??
XIII Biennale Ma??ej Formy i Exlibrisu, Ostr??w Wielkopolski, 2009
FORMY, grupowa wystawa grafiki, Galeria II Pi─?tro, Wroc??aw 2009
wystawa poplenerowa, Galeria Ô??Za Szk??emÔ?Ł, ASP Wroc??aw, 2009

Patrycja Margasi??ska - studentka V roku, Wydzia??u Grafiki i Sztuki Medi??w. Prezentowane prace powsta??y w pracowni litografii, prowadzonej przez prof. Paw??a Fr─?ckiewicza. Opr??cz litografii zajmuje si─? projektowaniem graficznym w pracowni prof. Ludwika ??ela??niewicza.

2008
udzia?? w wystawie Ô??Ksi─???ka otwartaÔ?Ł w galerii BWA we Wroc??awiu organizowanej przez Wydzia?? Grafiki ASP we Wroc??awiu
2009
udzia?? w 29th Miniprint International of Cadaques, Hiszpania
udzia?? w 13 Mi─?dzynarodowym Biennale Ma??ej Formy Graficznej i Ekslibrisu,Ostr??w Wielkopolski
nagroda za debiut w 4 Mi─?dzynarodowym Konkursie Rysunku we Wroc??awiu
wystawa ma??ej formy graficznej Ô??FormyÔ?Ł w galerii Ô??Drugie Pi─?troÔ?Ł we Wroc??awiu
udzia?? w wystawie Grand Prix M??odej Grafiki Polskiej w Krakowie
pierwsza nagroda w konkursie na plakat promuj─?cy Wroc??awsk─? Noc Teatr??w organizowany przez Biuro Roku Grotowskiego we Wroc??awiu
wyr????nienie w konkursie Biura Literackiego na ilustracje do ksi─???ki Ô??S??o?? i KwiatÔ?Ł Briana Pattena
trzecia nagroda w konkursie na plakat promuj─?cy Mi─?dzynarodowy Festiwal Jazzowy Ô??Jazz nad Odr─?Ô?Ł
2010
udzia?? w 9 Mi─?dzynarodowym Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA 2009 w Katowicach
wyr????nienie honorowe w III Og??lnopolskim Konkursie Grafiki im. Meidnera, Ole??nica
udzia?? w wystawie towarzysz─?cej The 6th International Litographic Symposium Tidaholm, Sweden
  • 23.02.2011