Polish Printmaking

11.10.2011

INWAZJA POTWOR??W Marta Kubiak i GDZIE INDZIEJ Barnaba Miku??owski

INWAZJA POTWOR??W / GDZIE INDZIEJ

Serdecznie zapraszamy na wystaw? grafik Marty Kubiak "Inwazja potwor??w" (sitodruk) i Barnaby Miku??owskiego "Gdzie indziej" (odprysk).

Wernisa?? odb?dzie si? 10 pa??dziernika 2011 roku o godz. 18:00 w Sali Kameralnej (I pi?tro) Akademii Muzycznej im. Karola Lipi??skiego we Wroc??awiu, pl. Jana Paw??a II nr 2.

Wystawa towarzyszy Uroczysto??ciom Inauguracyjnym Roku Akademickiego 2011/2012.

Marta Kubiak jest asystentk? w Pracowni Serigrafii prowadzonej przez prof. Christophera Nowickiego i ad. Ma??gorzat? Warlikowsk? - www.martakubiak.pl

Barnaba Miku??owski jest laborantem w Katedrze Grafiki Warsztatowej - www.vaticinator.com
  • 11.10.2011