Polish Printmaking

17.04.2013

Cutting-Edge Printmaking

CUTTING-EDGE PRINTMAKING

CUTTING-EDGE PRINTMAKING

22 - 26 kwietnia / April 22 - 26,2013
Sympozjum i wystawa / Symposium and Exhibition

www.asp.wroc.pl
www.facebook.com/wroclawprintmaking

Go??ciem specjalnym jest Pani Alicia Candiani z Argentyny.
Zapraszamy na wyk??ad i spotkanie autorskie z artystk? w pi?tek 26 kwietnia o godz. 12.00 .

Alicia Candiani jest grafikiem i teoretykiem sztuki. Specjalizuje si? w grafice i mediach cyfrowych. Urodzi??a si?, mieszka i tworzy w Buenos Aires w Argentynie. Uko??czy??a z wyr????nieniem National University of Cordoba, School of Fine Arts/College of Philosophy and Literature (1976) oraz College of Architecture and Urbanism (1978). Studiowa??a sztuk? Ameryki ?aci??skiej oraz krytyk? artystyczn? na University of Buenos Aires w Argentynie (1989??1991). Kontynuowa??a nauk? w obszarze innowacyjnych i cyfrowych technik obrazowania na Iowa State University w Stanach Zjednoczonych (1991??1992). Jest za??o??ycielem i dyrektorem ??Proyecto??ace? ?? mi?dzynarodowego centrum sztuki badaj?cego grafik? w jej relacjach z fotografi?, designem i nowymi mediami.

Alicia Candiani jest ch?tnie i cz?sto zapraszana jako wizytuj?cy artysta i profesor, kurator, juror, moderator paneli dyskusyjnych i wyk??adowca przez presti??owe instytucje i uniwersytety na ca??ym ??wiecie w tym: Southern Graphic Council International (USA, 2013??1998); Milwaukee Institute of Art & Design/University of Wisconsin ?? Milwaukee (USA, 2013); Pilar i Joan Mir. Foundation (Hiszpania, 2012, 2006); Cervantes Institute (Serbia, 2011), Kansas City Art Coalition and Kansas City Art Institute (USA, 2011), ICPN and Pontificia Universidad Catolica del Peru (Peru, 2011); Atelier Presse Papier (Kanada, 2011, 2008, 1999); National Museum of Fine Arts in Beijing (Chiny, 2010); Pennsylvania Academy of Fine Arts (USA, 2010); University of Ohio at Bowling Greens (USA, 2010); University of Alaska at Anchorage (USA, 2010); Ingrafica and University of Castilla, La Mancha (Hiszpania, 2009, 2006); Atelier Livre (Brazylia, 2009, 2000); ; Casa de las Am?ricas, Pablo de la Torriente Brau Cultural Centre and Hispanic Cultural Center (Kuba 2009, 2007, 2003, 2002); Virginia Commonwealth University (USA, 2008); Pontificia Universidad Catolica de Ecuador and Estamperia Quite??a (Ekwador, 2008); Grafikens Hus and Darlanas Museum (Szwecja, 2007); University of Boston (USA 2007, 2004); the Inter Kontac-Graphic Association in Prague (Czachy, 2007, 2001); University of Wisconsin, Madison, (USA, 2006); Academy of San Fernando (Hiszpania, 2006); Academy of San Carlos (Meksyk, 2006); Library of Congress, (USA, 2005); International Center for Graphics Arts (S??owenia, 2005, 2004); Museograbado??Zacatecas Institute of Culture (Meksyk, 2004); Latin American studies Department Rutgers University (USA, 2004); National Gallery of UFA (Rosja, 2004); U.N.E.S.C.O. (United Nations for Education, Sciences and Culture Organization, 2003); University of Michigan (USA, 2003); Ministry of Culture (Egipt, 2003); University of Connecticut (USA, 2003), University of Wyoming (USA, 2002), University of Kansas at Lawrence (USA, 2002), Indiana University of Pennsylvania (USA, 2002); Mid American Print Council (USA, 2002); Free University of Varna (Bu??garia, 2001); the San Juan Print Biennial, the University of Puerto Rico, the Puerto Rican Institute of Culture, Interamericana University and the School of Arts (Puerto Rico, 2001, 2000, 1998, 1995); University of Miami and Florida International University (USA, 2000); University of Guanajuato (Meksyk, 1999); the University of the West of England in Bristol (Anglia, 1999); the International Print Biennial of Trois Rivieres (Kanada, 1999); Ohio University (USA, 1998); the Graphic Arts Studios (USA, 1996, 1995); Iowa State University (USA, 1995, 1993).

Od 1986 roku, r??wnolegle wsp????pracuje z argenty??skimi instytucjami takimi jak: National University of Cordoba, National University of Tucuman, National Museum of Fine Prints, National School of Fine Arts, the Northern University, the Patagonia Institute of Arts, ArteBA oraz the Goethe Institute.

Od 1977 roku wzi???a udzia?? w ponad 300 wystawach grupowych i indywidualnych.

Otrzyma??a wiele presti??owych, mi?dzynarodowych nagr??d i stypendi??w.

Zosta??a uhonorowana przez argenty??ska Narodow? Akademi? Sztuk Pi?knych tytu??em jednego z najlepszych wsp????czesnych grafik??w argenty??skich.

Prace Alici Candiani znajduj? si? w kolekcjach prywatnych i publicznych obu Ameryk, w Europie i Azji.

  • 17.04.2013